Decyzja o warunkach zabudowy a projekt domu?

W zakresie swoich usług firma Pro - Dom Biuro Nieruchomości pomaga klientom uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla ich działek.

Przedstawimy Państwu kilka cennych uwag w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz wskażemy kiedy

powinien nastąpić moment zakupu projektu domu.

Naszym pierwszym krokiem powinno być uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a drugim dopiero kupienie projektu. Dlaczego taka kolejność? Bo wskazane warunki zabudowy są wiążące zarówno dla nas, inwestorów, jak i dla architekta

adaptującego nasz projekt.

Co zawiera decyzja o warunkach zabudowy:

W warunkach zabudowy znajdują się informacje o tym, jak może wyglądać dom, a także jak może być usytuowany. We wniosku o wydanie warunków zabudowy musimy określić w przybliżeniu powierzchnię domu, jaki chcemy budować. Ważne jest wskazywanie powierzchni w tzw. „widełkach”, by mieć większą możliwość wyboru w późniejszym etapie.

Zawsze we wniosku określamy lokalizację naszej działki i działek sąsiednich, jako załącznik dołączamy kopię mapy wykonaną przez geodetę bądź pobraną z Starostwa właściwego dla lokalizacji działki, określamy sposób zagospodarowania działki, a także przedstawiamy dane charakteryzujące wpływ naszej budowy na środowisko.

Powinniśmy określić również powierzchnię terenu podlegającą przekształceniu w wyniku planowanej inwestycji oraz przedstawiamy informacje z właściwej jednostki organizacyjnej na temat możliwości uzbrojenia działki. Pamiętajmy, że nie ma jednakowego wzoru wniosku o ustalenie warunków zabudowy, każda Gmina posiada indywidualny wniosek o ustalenie warunków zabudowy na którym wskazane są wszystkie niezbędne załączniki, które trzeba dołączyć. Warte uwagi jest podkreślenie, iż aby złożyć wniosek o warunki zabudowy nie trzeba być właścicielem tej nieruchomości.

Czego dowiemy się z decyzji o warunkach zabudowy:

 • jaki dom będziemy mogli postawić na swojej nieruchomości, a także jaki typ zabudowy będzie możliwy,
 • jakie może być przeznaczenie np. domy jednorodzinne lub punkty usługowe etc.,
 • jakie gabaryty może mieć projekt domu,
 • jaki jest minimalny lub maksymalny kąt nachylenia dachu,
 • jaka jest maksymalna powierzchnia zabudowy,
 • jaki jest przewidziany dostęp do drogi publicznej,
 • w jaki sposób działka będzie uzbrojona.
 • zostanie określona minimalna odległość, jaką należy zachować przy usytuowaniu domu na działce – standard ok. 4 m od granicy działki ok. 3 m jeśli w ścianie są otwory z oknem.

Kiedy możemy otrzymać odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy dla naszej działki?

 • gdy nie ma tzw. „dobrego sąsiedztwa” zabudowań w niedalekiej odległości,
 • kiedy nie ma dostępu do drogi publicznej czy to przez drogę wewnętrzną czy ustanowioną służebność,
 • nie ma dostępu do sieci uzbrojenia bądź nie istnieją plany rozbudowy przyłączy przez dostawców mediów,
 • nie jest wyłączona z produkcji leśnej czy rolnej,
 • jeżeli ma przeznaczenie leśne lub rolne,
 • jest objęta zakazem zabudowy, wydanym przez przepisy konserwatora zabytków lub urzędu ochrony środowiska.

Podsumowując, zanim złożymy wniosek o warunki zabudowy dla naszej działki, najpierw wybierzmy wstępny projekt domu, następnie zróbmy analizę najbliższej okolicy co do zabudowań a na koniec złóżmy wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Pamiętajmy! nie kupujmy jako pierwszego projektu domu bo jak wskazaliśmy w naszym artykule to Gmina właściwa dla miejsca każdej nieruchomości wyda decyzję co do sposobu i warunków zabudowy. W kolejnych etapach możemy dokonywać czynności: ostatecznie wybieramy projekt, który spełnia nasze wymagania i jest zgody z uzyskaną decyzją następnie kroczymy do architekta, by omówić proces adaptacji naszego wymarzonego domu.

Ważną kwestią przy wyborze architekta jest to, aby był on z lokalnego środowiska, dlaczego? Bo zna grunt i jej strukturę oraz ma wiedzę na temat domów i zrealizowanych projektów w okolicy.

Warto w tym przypadku postawić nie na najniższą cenę usługi a na znajomość terenu oraz lokalne doświadczenie!