Umowy

Informacje podstawowe  o formach zawierania umów

Każdy z Państwa, który zgłasza się do Biura Nieruchomości w związku z  planowaniem sprzedaży swojej nieruchomości ma do wyboru 3 formy umów, przedstawimy je Państwu, bo przejrzyste i jasne zasady to cecha charakterystyczna naszych usług.

Umowa pośrednictwa - otwarta

Ta forma umowy w żaden sposób nie ogranicza swobody Sprzedającego, nie jest on zobowiązany do współpracy tylko z jednym biurem nieruchomości. Oznacza to, że Sprzedający może podpisać umowy otwarte z nieograniczoną ilością biur. Co najważniejsze mimo zawartych umów z biurami może sam sprzedać nieruchomość na własną rękę.

Umowa pośrednictwa - agencyjna wyłączność

Umowa jest sporządzona z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz Biura Nieruchomości PRO-DOM, co wyklucza możliwość skorzystania z innego biura. Walorem zawarcia tej umowy jest przysługujące Sprzedającemu prawo zawarcia umowy sprzedaży bez pośrednictwa Biura Nieruchomości, tym samym bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Pośrednika, gdy umowa zawarta jest z indywidualnie pozyskanym Klientem przez Sprzedającego. Wskazana forma zobowiązuje do nawiązania bliższej współpracy stron tj. oferta jest pod stałą kontrolą Biura Nieruchomości, które każdy swój krok relacjonuje i uzgadnia z Sprzedającym, który ma prawo wymagać podjęcia większej ilości działań celem skuteczniejszego wywiązania się z umowy. Ta forma umowy motywuje stronę odpowiedzialną za skuteczną sprzedaż do zaangażowania większych środków finansowych oraz czasu m.in. w reklamę, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo niż przy umowie otwartej, że poniesione koszty zwrócą się oraz buduje obustronne zaufanie.

Umowa pośrednictwa - bezpośrednia

Umowa ta różni się od umowy pośrednictwa na zasadzie agencyjnej wyłączności tym, że wynagrodzenie dla Biura płaci tylko Sprzedający i to w podwójnej wysokości.